Klasser vi tilbyr

Olavs Trafikkskole - Beine veien til lappen!

Trafikalt grunnkurs er det grunnlegge kurset som må gjennomføres før enn kan delta på opplæringen av alle typer kjøretøy. Det trafikale grunnkurset består av totalt 5 ettermiddager/kvelder. 3 ettermiddager med teori, 1 ettermiddag med førstehjelpskurs og 1 ettermiddag med mørkekjøringskurs. For å kunne øvelseskjøre i perioden 1 november - 15 mars må du ha gjennomført mørkekjøringen. I vår- og sommersesongen avholdes ikke mørkekjøring. Du må da få et trafikalt grunnkurs bevis etter å ha deltatt på trafikalt grunnkurs og førstehjelp som er gyldig frem til 1 november samme år. Mørkekjøring må gjennomføres i påfølgende sesong. Etter å ha fullført trafikalt grunnkurs vil du få tilsendt ditt trafikale grunnkurs bevis som utstedes av Stavanger Trafikkstasjon. Dette kommer i posten ca. 1-2 uke etter deltakelsen.
For å delta på et trafikalt grunnkurs må du være fylt 15 år.

Er du over 25 år? Da er du fritatt for deler av det trafikale grunnkurset, og kan øvelseskjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle og disse kursene må enn ha deltatt på i løpet av kjøreopplæringen før enn avlegger førerprøven.

For å melde deg på et av våre trafikale grunnkurs kan du gå direkte inn på «opplæring og kurs» på forsiden av vår hjemmeside, og velge det kurset som passer best for deg. Eller ringe kontoret så hjelper vi deg.


Øvelseskjøring

Å øvelseskjøre mye er viktig for at du skal bli en sikker trafikant som unngår ulykker!
Det kan være lurt å starte opplæringen hos oss. Du lærer raskere, og det blir tidlig trygt å øvelseskjøre privat. For å øvelseskjøre med bil må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs, mottatt ditt trafikale grunnkursbevis og være fylt 16 år. Den som er med deg må være fylt 25 år og hatt førerkortet sammenhengende de siste 5 årene. Når du skal øvelseskjøre må du alltid ha med deg ditt trafikale grunnkurs bevis og legitimasjon med bilde, eller annet førerkort. Vi anbefaler også på det sterkeste at foresatte/ledsager deltar på et av våre ledsagerkurs. På dette kurset blir øvelseskjøring og mengdetrening hjemme satt i system og man får med seg mange gode råd og tips.

Opplæring klasse B/ B-automat

For å kunne starte på opplæring kl.B må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs og være fylt 16 år. Om man ikke ønsker å starte opplæringen når man er fylt 16 år, men vil starte med øvelseskjøring hjemme kan det være lurt å ha en kjøretime og to sammen med en av våre trafikklærere. Da får man med seg gode råd og en kartlegging av nåværende nivå. Foresatte/ ledsager må gjerne være med i baksetet under disse kjøretimene. Kjøreopplæringen består av 4 trinn.

Trinn 1. Trafikalt grunnkurs. Dette finner du mer informasjon om under Trafikalt grunnkurs.

Trinn 2. På trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. Både opplæring og mengdetreningen på dette trinnet skal gå for seg i områder uten, eller med lite trafikk. Målet er at du skal automatisere bil behandlingen så godt at du kan begynne å konsentrere deg om trafikkbildet. For at privat øvelseskjøring skal være trykt, er det viktig at du har god nok grunnleggende tekniske ferdigheter før du og din ledsager begynner å øve i områder med trafikk. Gode kjøretekniske ferdigheter er også nødvendig for å ha godt utbytte av opplæringen på trinn 3.

Trinn 3. På trinn 3 skal både opplæringen og mengdetreningen foregå i trafikken. Gradvis skal du øve deg opp til selvstendig å kunne samarbeide med andre trafikanter. Du skal kunne kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk. Før du er ferdig på dette trinnet, skal du være på førerprøve nivå. Mengdetrening i variert trafikk er derfor svært viktig på dette trinnet. Mot slutten av trinnet skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane/glattkjøring.

Trinn 4. Opplæringen på trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt.

For å bestille kjøretime hos oss kan du gå direkte inn på «opplæring og kurs» på forsiden av vår hjemmeside og velge den dagen og klokkeslettet som passer best for deg. Eller du kan ringe kontoret så hjelper vi deg.


Opplæring kl.BE/ B96

Det kan være litt vanskelig å forstå hvilket førerkort man trenger og hvor stor tilhenger man kan trekke. Statens vegvesen har laget en tilhenger kalkulator som gjør det litt lettere å kontrollere. Kalkulatoren finner du her Opplæringen for kl.BE og B96 er den samme, den eneste tingen for skiller kl.BE fra B96 er en førerprøve i slutten av opplæringen. Kjøreopplæringen består av 3 trinn.

Trinn 2. Grunnleggende kunnskap om risiko i tilknytting til å kjøre bil med henger. Grunnleggende kunnskap om nyttelast og lastesikring. Til og frakopling av tilhenger og sikkerhetskontroll. Plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, kjøring i mot og utforbakke. Rygging.

Trinn 3. Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting. Tydelig, effektiv og sikker kjøring i variert terreng. Snuing og bruk av meg hjelper. Selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø, som gir god samhandling og er økonomisk og miljøvennlig.

Trinn 4. Kurs i sikring og merking av last. Sikkerhetskurs på veg.

For å bestille kjøretime kl.BE/ B96 eller lastesikringskurs hos oss kan du gå direkte inn på «opplæring og kurs» på forsiden av vår hjemmeside og velge den dagen og klokkeslettet som passer best for deg. Eller du kan ringe kontoret så hjelper vi deg.


Mopedopplæring

Før du kan delta på dette kurset må du ha gjennomført trafikalt grunnkurs og ha fylt 15 år, men ikke før du fyller 16 år kan du avlegge teoriprøven og få utstedt ditt moped førerkort. Du kan øvelseskjøre f.o.m. fylte 15 år etter gjennomført trafikalt grunnkurs. For å kunne øvelseskjøre privat må du:

  • Ha fylt 15 år
  • Ha med deg legitimasjon og ditt trafikale grunnkurs bevis
  • Den som øvelseskjører med deg må ha motorsykkel førerkortet, være minimum 25 år og ha hatt førerkortet sammenhengende de siste 5 årene
  • Dere må begge ha refleksvester som bakover viser bokstaven L.
  • Når dere øvelseskjører skal ledsageren kunne instruere deg via et tovegs kommunikasjonsutstyr.

Kjøreopplæringen består av 4 trinn.

Trinn 1. Trafikalt grunnkurs.

Trinn 2. Kunnskap om moped og øvelser som skal gi grunnleggende kjøreteknikk. Her øver du også på ferdigheter som for eksempel igangsetting, stans, giring og svinging.

Trinn 3. Kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å kjøre i blandet trafikk. Her øver du på bruk av trafikkreglene. Hvor skal du plassere deg i veien, hvilken fart bruker du i ulike situasjoner og hvordan skal du bruke blikket for å komme trygt og effektivt frem.

Trinn 4. Handler om å forstå risiko i trafikken og hvordan du tenker og handler for å unngå farlige situasjoner.

For å melde deg på mopedkurs hos oss kan du gå direkte inn på «opplæring og kurs» på forsiden av vår hjemmeside, og velge det kurset som passer best for deg. Eller ringe kontoret så hjelper vi deg.


Motorsykkel opplæring

Opplæringen på motorsykkel består av 4 trinn. Hvert trinn har fastsatt obligatoriske timer som skal gjennomføres og målet for hvert trinn skal oppnås før en går videre til neste trinn. Øvelseskjøring for mellomtung motorsykkel (A2) kan man starte med ved fylte 16 år og øvelseskjøring for tung motorsykkel (A) kan man starte med ved fylte 22 år. Opplæringen består av 4 trinn.

Trinn 1. Trafikalt grunnkurs

Trinn 2. Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse. I dette trinnet vil du lære deg å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Trinnet inneholder obligatorisk MC grunnkurs på 3 undervisningstimer. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæringen på dette trinnet. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvelseskjøring. Trinnet avsluttes med å gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3. Trafikal del. I dette trinnet skal du lære deg å beherske kjøring i variert trafikk. Trinnet inneholder obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk for klasse A og A2 som varer i 4 undervisningstimer. Undervisningen må tilpasses elevens erfaringsbakgrunn og muligheter for øvelseskjøring. Eleven skal gjennomføre en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4. Avsluttende opplæring. I klasse A2 består sikkerhetskurs på veg av totalt 5 timer, hvorav 4 timer skal være sammenhengende praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering. I klasse A består sikkerhetskurs på veg av totalt 4 timer praksis. De teoretiske og praktiske delene skal så langt råd er, innholds- og tidsmessig samordnes slik at de fremstår som en helhet for elevene.

For å melde deg på det obligatoriske MC teorikurset hos oss kan du gå direkte inn på «opplæring og kurs» på forsiden av vår hjemmeside, og velge det kurset som passer best for deg. Eller ringe kontoret så hjelper vi deg.

Kommende kurs

Messenger

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Olavs Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alle» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Denne typen cookies og pixels benyttes for å vise deg tilpassede annonser, som skal være relevante for nettopp dine interesser. Annonsene baseres på hva du har sett på, og/eller vist interesse for på vår nettside.

Denne typen cookies benyttes tilpasse kundeopplevelsen ved å skreddersy innholdet på nettsiden basert på dine interesser.

Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies og behandler personopplysninger her.